Spildevandsplan 2012-2015

De gamle spildevandsplaner for Gl. Brædstrup, Gl. Gedved og Gl. Horsens Kommuner er blevet sammenskrevet til en samlet spildevandsplan, "Spildevandsplan 2012-2015".

Horsens Byråd har på et møde den 28. august 2012 vedtaget Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune.

Spildevandsplanen med bilag


Spildevandsplan 2012-2015: Tekstdel

Bilag 1: Beregningsgrundlag og skemaforklaring

Bilag 2: Oplandsskemaer, status og plan

Bilag 3: Udløbsskemaer, status og plan

Bilag 4: Renseanlægsskemaer

Bilag 5: Det åbne land, oplistning af alle ejendomme

Bilag 6: Det åbne land, ejendomme der skal kloakeres

Tegninger til Spildevandsplanen

Oversigtsplanen, Horsens Kommune

Opland A, Horsens, detailplaner:


Områdeplan, Horsens Nord, Horsens Øst, Horsens Syd, Dagnæs, Tyrsted, Torsted Oens, Torsted, Horsens Vest, Bygholm, Hammersholm, Hansted Egebjerg, Rådved erhvervsområde, Gedved erhvervsområde, Vesterskov Bleld, Serridslev Nebel, Stensballe Nord, Stensballe Syd, Sejet, Boller, Hatting, Lund erhvervsområde, Lund Østerlund, Lund Vinten, Vrønding Kørup, Molger Enner, Ennerskov, Lundum.

Opland B, Brædstrup, detailplaner:


Områdeplan, Brædstrup Nord, Brædstrup Syd, Ring, Grædstrup, Slagballe Davding, Burgårde Troelstrup, Tønning, Træden Gammelstrup, Bredebakke, Bredvadmølle, Underup, Nim, Åstruplund, Neder Åstrup, Hårup Føvling, Hårup.

Opland C, Voervadsbro, detailplaner:


Områdeplan, Voervadsbro, Sønder Vissing, Addit.

Opland E, Østbirk, detailplaner:


Områdeplan, Østbirk, Elling, Sattrup Stenbjerg, Vestbirk, Gantrup, Yding, Sandvad, Såby, Julianelyst, Sudkær.

Opland G, Gedved, detailplaner:


Områdeplan, Gedved, Møllebæk Eldrup, Tolstrup Ørskov.

Opland L, Hovedgård, detailplaner:


Områdeplan, Hovedgård, Grumstrup Vedslet, Ørskov Ørridslev, Kattrup.

Opland N, Søvind, detailplaner:


Områdeplan, Tvingstrup, Åes Gangsted Elbæk, Søvind Nord, Søvind Syd, Haldrup, Tyrrestrup.

Opland U, Endelave detailplaner:


Områdeplan, Endelave Vest, Endelave Øst, Øvre.

Tillæg til Spildevandsplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2012-2015, kloakering af ejendomme på Ydingvej.

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015, kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej , Tyrsted.

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af Nansensvej, Horsens

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering i Nimdrup

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering af ny hal i Torsted

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering i Tvingstrup

Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2012-2015, kloakering af nyt boligområde i Hovedgård

Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2012-2015, kloakering af nyt boligområde ved Tyrsted

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2012-2015, separatkloakering af Østbirk

Tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2012-2015, separatkloakering i Haldrup

Tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2012-2015, kloakering af nyt opland i Nim, Dagligvarebutik

Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2012-2015, ændring af planopland ved Fængslet

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2012-2015, syd for Salten Langsø, vest for Mossø og nord for Hovedgård (DÅL - Vandplan 2)

Tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering ved Fjernvarme Horsens.

Tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2012-2015, Ophævelse af planopland U17, sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering af et nyt boligområde samt separatkloakering af G14 og G18.

Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2012-2015, Etablering af LAR-løsninger ved regnvandslaug i nyt boligområde Munksbakke (Bygholm Bakker)

Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015, kloakering af arrangementsplads ved landbrugsskolen

Tillæg nr. 20 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af opland A261, Frivangsalle

Tillæg nr. 21 til spildevandsplan 2012-2015, Egebjerg Bakke, Regnvandslaug

Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2012-2015, Administrationspraksis

Tillæg nr. 23 til spildevandsplan 2012-2015, separatkloakering af Spedalsø

Tillæg nr. 24 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af nyt boligområde og etablering af regnvandsbassin i Østerhåb Vest

Vandplan">Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015, Vandplan

Tillæg nr. 26 til spildevandsplan 2012-2015, Oprettelse af regnvandslaug, Erhvervspark Vega

Tillæg nr. 27 til spildevandsplan 2012-2015, Nyt boligområde (Provstlund III) samt oprettelse af regnvandslaug

Tillæg nr. 28 til spildevandsplan 2012-2015, Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund

Tillæg nr. 29 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af nyt boligområde i Yding

Tillæg nr. 30 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af det sydlige Brædstrup, opland B03

Tillæg nr. 31 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af nyt boligområde, Bækvej i Lund

Tillæg nr. 32 til spildevandsplan 2012-2015, Kloaktilslutning af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup, Opland B189

Tillæg nr. 33 til spildevandsplan 2012-2015, Nyt boligområde Egedal med fælles privat håndtering af regnvand i regnvandslaug

Tillæg nr. 34 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af Gedved Syd, kloakopland G08, G09 og G10

Tillæg nr. 35 til spildevandsplan 2012-2015 Separatkloakering af Hovedgård, Kloakopland L02, L03, L04, L05, L06 og L07

Tillæg nr. 36 til spildevandsplan 2012-2015 Etablering af LAR-løsninger ved regnvandslaug i nyt boligområde, Rantzausbakke (Bygholm Bakker).

Tillæg nr. 37 til spildevandsplan 2012-2015 Ny lokalplan, boliger, Hatting Øst

Tillæg nr. 38 til spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af Silkeborgvej, Horsens.

Tillæg nr. 39 til spildevandsplan 2012-2015, Oprettelse af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens.

Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Ravnebjerget i Søvind - Oprettelse af nye kloakoplande.

Tillæg nr. 41 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Oprettelse af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Dværgpilen.

Tillæg nr. 42 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Nyt boligområde og oprettelse af overordnet regnvandslaug, Nørrestrand

Tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Kirsten Munks Dal A og C

Tillæg nr. 44 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Marie Haves Vænge og Kirsten Munks Dal B

Tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Flækken

Tillæg nr. 46 til Spildevandsplan 2012 -2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Stikkelstien

Tillæg nr. 47 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Henning Grønlund Carlsens Vænge

Tillæg nr. 48 til spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Georg Walthers Andersens Vænge

Tillæg nr. 49 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Spildevandskloakering og etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Vær Bakkevej

Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Tilretning af oplandsgrænser og berigtigelse af befæstelsesgrader ved Overmarksvej

Tillæg nr. 51 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Byggemodning ved Hirsevej

Tillæg nr. 52 til Spildevandsplanen 2012 - 2015, Sammenlægning af kloakoplande, ændring af afledningsforhold, berigtigelse af befæstelsesgrader og placering af nyt regnvandsbassin ved Virkelyst

Tillæg nr. 53 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Erhvervsområdet Horsens Syd, Opdeling og sammenlægning af kloakoplande, samt berigtigelse af befæstelsesgrader

Tillæg nr. 54 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Ændring af kloakoplandsafgrænsninger ved Tamdrupcentret i Lund

Tillæg nr. 55 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Overholm 46A, 8700 Horsens, ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 56 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Vestervej 7, 8751 Gedved, ændring af kloakeringsprincip, samt ændring af kloakopland

Tillæg nr. 57 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Areal til etablering af udløbsledning for regnvand fra Valborgs Vænge og Biegårds Allé

Tillæg nr. 58 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Torsted Læringspark, oprettelse af nyt kloakopland A375_1

Tillæg nr. 59 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Godsbanekvarteret del 1

Tillæg nr. 60 Spildevandsplan 2012 - 2015, Lempede udlederkrav for separat regnvand til Bygholm Å på strækket Schüttesvej  - Horsens Fjord

Tillæg nr. 61 til Spildevandplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Hedvig Billes Top

Tillæg nr. 62 Spildevandsplan 2012 - 2015, Ændring af spildevandsplanlægningen ved Mossvej, Horsens Vest ifbm. udvidelse af transport og logistikvirksomhed

Tillæg nr. 63, Højvangsalle 57, 8700 Horsens - tilretning af kloakopland A271

Tillæg nr. 64 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Kloakseparering Jyllandsgadekvarteret

Tillæg nr. 65, Optagelse af matr.nr. 47, Torsted By, Torsted i Horsens Kommunes gældende spildevandsplan

Tillæg nr. 66 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Opsamlingstillæg for frivillige kloaktilslutninger 2021

Tillæg nr. 67 til spildevandsplan 2012 - 2015, Etablering af regnvandslaug med fælles privat håndtering af regnvand i nyt boligområde, Egil Fussings Vænge og Victor F. Rasmussens Vænge

Tillæg nr. 68 til spildevandsplan 2012 - 2015, Nyt boligområde ved Møllegade i Nim

Tillæg nr. 69 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Regnvandslaug Egesholm 1A-H, 8700 Horsens

Tillæg nr. 70 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Ændring af kloakopland A07, JemFix-grunden

Tillæg nr. 71 til Spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering af området omkring Horsens Statsskole, kloakopland A172, A172_1 og A175

Tillæg nr. 72 til Spildevandsplan 2012-2015, Administrative ændringer ved Stationsvej, Østerbyvej og Mossvej (A528, B164 og A599)

Tillæg nr. 73 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Matr.nr. 2r Oens By, Ølsted - Satellitvej 5 8700 Horsens, optages i kloakopland A420

Tillæg nr. 74 til Spildevandsplan 2012-2015, Ændring af kloakeringsprincip for kloakopland A458, Thorsgårdsvej 40, 8700 Horsens

Tillæg nr. 75 til Spildevandsplanen 2012-2015, Ændring af kloakforhold for opland A601 og A694 (Vrøndingvej, 8700 Horsens) 

Tillæg nr. 76 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Gl. Kattrupvej 4-6, 8751 Gedved, berigtigelse af kloakeringsprincip og oprettelse af nyt kloakopland - G36

Tillæg nr. 77 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Indførelse af medi-separering som nyt kloakeringsprincip i Horsens Kommunes Spildevandsplan

Tillæg nr. 78 til Spildevandsplan 2012-2015, etablering af regnvandslaug for nyt boligområde, Karine Krumpen, Nørrestrand

Tillæg nr 79 til Spildevandsplan 2012-2015, Ændring af kloakforhold 2ht, 2kf, 2iv og 2np, Hovedgård By, Ørridslev og oprettelse afkloakopland L02_1, L02_2 og L02_3 

Tillæg nr. 80 til Spildevandsplan 2012 - 2015, Kloaktilslutning af Sønderhåbsvej 12, 8700 Horsens