Implementering af KLs piktogrammer

Mange borgere bor i dag i én kommune og arbejder i en anden. Eller har sommerhus i en anden kommune, end hvor de bor fast. På samme måde arbejder mange håndværkere i en anden kommune, end hvor de hører hjemme.

Det kan være svært at sortere affaldet rigtigt, når man bevæger sig over kommunegrænserne, da affaldssorteringen og piktogrammerne ikke er ens i alle kommuner.

Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøstyrelsen har – efter at vi indførte det nye affaldssystem – udviklet et fælles, nationalt piktogramsystem. De fælles piktogrammer er udviklet på baggrund af de mange allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet. Piktogramsystemet introducerer et piktogram, men også en farve og en enkel tekst til at beskrive affaldet. Systemet består af 70 piktogrammer til henteordninger såvel som til genbrugspladser. Det er frivilligt for kommunerne at bruge systemet. I dag planlægger eller benytter 61 af landets kommuner de fælles piktogrammer i forskelligt omfang. 

Jo nemmere det er at afkode, hvor man skal aflevere sit affald, jo bedre bliver kvaliteten i sorteringen. Derfor vil vi i planperioden implementere de nationale piktogrammer på genbrugspladser og ved vores henteordninger. 

På genbrugspladserne vil piktogrammerne blive implementeret i forbindelse udvidelse og omlægning af pladserne. De nuværende skilte bevares, men renoveres med nyt tryk. 

Ved henteordningerne vil implementeringen ske i forbindelse med opstarten af indsamlingsordningen for pap i 2022.