Fakta om Horsens Kommune

Horsens Kommune har et areal på 520 km2 og strækker sig fra Endelave i øst til Brædstrup i vest. Pr. 1. januar 2019 boede der 90.370 indbyggere i kommunen. I henhold til CVR-registret er der registreret ca. 11.000 virksomheder i kommunen.

Indbyggere

Indbyggertallet i Horsens Kommune har de seneste år været jævnt stigende. Denne udvikling forventes at fortsætte fremover. Tabel 1 viser antal indbyggere i Horsens Kommune. Endvidere vises det forventede befolkningstal i 2024 og 2030.

 

Boligform

Størstedelen af indbyggerne i Horsens Kommune (62%) bor i enfamiliehuse som f.eks. parcel- og stuehuse. 27% bor i etageboliger, mens omkring 10% bor i række-, kæde- eller dobbelthuse. En lille del af indbyggerne bor på kollegier, døgninstitutioner eller i fritidshuse. Der er i alt ca. 41.000 husstande i kommunen. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,18 indbyggere pr. husstand. I nedenstående tabeller vises fordelingen på forskellige bolig- og familieformer.

Virksomheder

Antallet af virksomheder i Horsens Kommune er stigende fra omkring 9.000 virksomheder i 2012 til omkring 11.000 i 2018. Virksomhedernes størrelse og branche kan have betydning for behovet for kommunale affaldsløsninger: eksempelvis genbrugspladser, der ofte benyttes af håndværkere og små virksomheder. Det er svært at sige, hvordan antallet af virksomheder vil udvikle sig i planperioden, og hvordan dette vil påvirke mængderne af erhvervsaffald. Vi har valgt at antage, at mængderne for erhvervsaffald stiger i samme takt som affaldsmængderne for husholdninger, som er beregnet ud fra befolkningsprognosen.