Befolkningsprognose og behov for nye byggemuligheder

Befolkningsprognosen beskriver at indbyggertallet fortsat forventes at stige i Horsens Kommune med ca. 0,9 % om året i årene 2013 – 2022. Siden Kommuneplan 2009 blev vedtaget, er der i gennemsnit bygget 340 boliger om året (set som et gennemsnit over de sidste to planperioder er det faktisk 404 boliger om året).

Tematillægget skal pege på arealer, der svarer til den udbygning, som Horsens Kommune kan forventes at få de kommende 12 år. Det vil sige arealer til en rummelighed på knap 4800 nye boliger (jf. boligbyggeprogrammet i befolkningsprognosen), hvoraf en del vil være byomdannelse (ca. 750 boliger vurderet ud fra erfaringerne og kendskab til kommende byggerier). Dette vil svare til at tematillægget samlet set, skal sikre et samlet arealudlæg på ca. 530 ha til boliger, hvoraf der er en rummelighed på ca. 340 ha i den gældende kommuneplan, hvilket betyder nye udlæg på knap 200 ha (se Tillæg 7 til Kommuneplan 2013).

Vurderet ud fra erfaringer og et styrket ønske om byomdannelse forventes der ca. 750 nye boliger gennem byomdannelse og fortætning primært i Horsens og Brædstrup.

Til sammenligning er der i den gældende kommuneplan, vurderet en rummelighed på ca. 500 boliger i forbindelse med omdannelse og fortætning.

Der er umiddelbart tilstrækkelig med rummelighed i de eksisterende erhvervsudlæg på knap 600 ha i den gældende kommuneplan. I forhold til erhverv er der brug for en rummelighed på ca. 320 ha (beregnet ud fra de seneste års behov, salgstal og erfaringer). Derfor er der med kommuneplantillæg 7 til kommuneplan 2013 peget på erhvervsarealer der kan tages ud af kommuneplanen.

Udbygninger bør fordeles efter behov, befolkningsprognose og politiske principper og strategier for byudviklingen i kommunen, samt de muligheder der er for byudvikling ift. beskyttelsesinteresser osv. Udvikling i befolkningstal i byer over 200 indbyggere fremgår af Tabel 4. Se mere i Tillæg 7 til Kommuneplan 2013. Se også Bilag 2 for en rummelighedsopgørelse.

By  2006  2007 2008  2009 2010 2011  2012  2013 

Horsens 50.983 51.112 51.670 52.518 52.518 53.807 54.450 55.253
Brædstrup  3.222 3.387 3.466 3.494 3.494 3.507 3.488 3.513
Hovedgård  1.667 1.786 1.917 2.047 2.047 2.138 2.162 2.185
Egebjerg  1.738 1.856 1.914 2.060 2.060 2.087 2.119 2.138
Østbirk  1.714 1.853 1.940 2.009 2.009 2.062 2.062 2.084
Gedved  1.593 1.774 1.847 1.970 1.970 1.987 2.037 2.034
Lund  1.482 1.560 1.638 1.742 1.742 1.782 1.829 1.959
Hatting  1.524 1.545 1.543 1.533 1.533 1.528 1.557 1.575
Søvind  1.021 1.038 1.038 1.074 1.074 1.068 1.058 1.065
Nim 473 572 634 661 661 688 693 705
Tvingstrup 792 501 512 533 533 515 504 506
Sønder Vissing 373 396 412 443 443 429 430 441
Sejet 328 334 350 354 354 349 359 358
Haldrup 309 308 318 309 309 311 305 324
Grumstrup 242 247 260 270 270 268 269 270
Grædstrup 0 213 222 216 216 222 226 226
Yding 0 0 0 0 0 0 207 216
Træden 0 209 210 209 209 206 206 206
Vestbirk  204 200 0 0 0 0 0 0

Tabel 4: Befolkningsudviklingen i de enkelte byer over 200 indbyggere i Horsens Kommune – når byen er under 200 indbyggere fremgår indbyggertallet som 0, fordi Danmarks Statistik kun har byer med over 200 indbyggere. Kilde: Danmarks Statistik