Undervisning

Børn og unge udgør en tredjedel af kommunens indbyggere, og de er afgørende for fremtidens miljørigtige vækst. Da det er i børne- og ungdomsårene, at både gode og dårlige vaner grundlægges, skal vi lære børn og unge om affald og ressourcer, mens de er åbne for at gøre tingene anderledes. 

Vi er allerede godt i gang med at uddanne børn og unge inden for affaldsområdet. Vi holder hvert år ”Rene Uger” for skolernes 5. klasser, hvor vi underviser i affaldssortering og hvortil der er udviklet flere eksemplariske læringsforløb. Vi viser elever rundt på genbrugspladserne efter behov. 

Med den nye ressourseplan ønsker vi mere fokus på undervisning om affald og jordens begrænsede ressourcer. Dels med flere besøg på genbrugspladsen, dels med undervisning i inspirerende lokaler og dels med endnu flere undervisningstilbud. 

Undervisningen om affald og ressourcer passer ind i Kommunens strategi for STEAM1, hvor affaldet allerede i dag vælges som tema. Endvidere vil læringsforløbene tage afsæt i de forenklede Fælles Mål. Nye lokaler vil gøre det muligt at undersøge, eksperimentere og lave forsøg på reelle problemstillinger om affald og ressourcer.