Reduktion af trafikmængde

En reduktion i trafikmængden (antal passerende køretøjer pr. døgn) giver en reduktion af gennemsnitsstøjen (Lden), men ikke på maksimalstøjen (LpAmax). Der skal dog massive ændringer til før der opnås væsentlige støjreduktioner:

  • 20% reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 1 dB
  • 37% reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 2 dB
  • 50% reduktion af trafikmængden giver en reduktion på 3 dB

I praksis vil det ofte være svært at opnå væsentlige reduktioner i trafikmængden, med mindre der laves en markant ændring i trafikmønsteret. Det vil kræve en større ændring af de betydende veje i kommunen, for at kunne opnå væsentlige ændringer i trafikmængderne på stærkt støjbelastede veje. Det skal samtidigt holdes for øje, at støjen kan øges på andre strækninger, hvis trafikmængderne her øges som følge af omlægningerne.

Hvis en vej ændres fra en gennemkørselsvej til en vej med besværlig gennemkørsel eller helt uden, vil trafikmængden ofte kunne ændres radikalt – og dermed også støjbelastningen.