KORT OFFENTLIG BETALINGSPARKERING I MIDTBYEN

Både de kommunalt ejede og de private parkeringspladser ligger spredt over hele midtbyen.

Note: * parkeringspladsen nord for trafikterminalen, med 201 parkeringspladser, er beliggende på DSB´s areal og er medtaget som en offentlig parkeringsplads.

Figur 1 viser de samlede parkeringspladser i Horsens midtby. De private parkeringspladser med offentlig adgang er hovedpartens vedkommende lokaliseret i den sydlige del af midtbyen, overvejende i forbindelse med de store indkøbssteder.

Figur 1. Kortet viser en samlet oversigt over parkeringspladser i Horsens midtby (offentlige og private).