Borgerskabets sommervillaer

Kulturmiljøet

Borgerskabets sommervillaer

Beskrivelse

Fra slutningen af 1800-årene påbegyndte købstadens borgerskab byggeri af lystejen­domme og sommervillaer langs Sundet og på Næsset, hvor man flyttede ud når sommerens varme blev for ulidelig inde i byens store herskabslejligheder. Disse som­mer­villaer er nu helårsbeboede, men vidner om de første tiltag til sommerhus­bebyggelse, om end det kun var for byens førende slægter.

Viggo Norn har tegnet flere af disse bevaringsværdige villaer, bl.a. Næsset 21, der er opført i engelsk cottage-stil. Også på Jespersvej langs sydsiden af Fjorden ligger enkelte store, bevarings­værdige sommervillaer, ligesom der på Gl. Stensballe Strandvej ligger en række villaer med høj bevaringsværdi.

Sårbarhed

Udstykning og opsplitning af de store fjordvendte lystejendomme truer områdets karakter, og om- samt tilbygninger af de oprindelige sommervillaer kan nemt ødelægge den særegne bygningskultur. Lokalplan 135 beskytter de bevarings­værdige sommervillaer på Næsset.