Byggeforeninger

Kulturmiljøet

Boligselskabet lille Amalienborg

Beskrivelse

Stefansgade, Vestbyen I forbindelse med byens store befolkningstilvækst i den anden halvdel af 1800-årene var der stor mangel på lejligheder til de mange landarbejdere, som flyttede til byen for at blive industriarbejderne, og mange håndværkere opførte private lejlighedsejendom­me med plads til fire - seks 2-værelses lejligheder. I 1871 stiftedes Arbejdernes Byg­ge­­forening, der opførte en række arbejderboliger i Stefansgade 9-17. Hvert hus gav bolig til 4 familier.

Boligselskabet lille Amalienborg blev opført på Spedalsø i 1921 af Horsens Bolig­forening. Arkitekt Norn har tegnet dette usædvanligt smukke boligkompleks, der er stærkt inspireret af de engelske havebyer. De 14 huse er opført i såkaldt ”Bedre Byggeskik”-stil i en akse, hvis midte udgøres af en ottekantet plads – heraf navnet Amalienborg. Hvert hus rummer 4 lejligheder, der alle har et stykke have bagved.

Ny Havnegade i østbyen var et have- og byggeselskab, der på initiativ af redaktør Emil Boysen blev oprettet i 1886. Andelshaverne var industriarbejdere og hånd­værkere, der efter inspiration efter de engelske havebyer byggede små pyntelige huse med forhaver. Mange af husene har endnu bevaret deres karakteristiske gavlkviste og individuelle murdetaljer.

Sårbarhed

De udvalgte Bolig- og byggeforeningerne har hvert deres særpræg, men er karakteristiske ved at hver bebyggelse fremstår som et samlet hele, der er stærkt påvirkeligt af forkerte individuelle beslutninger m.h.t. vinduer, døre, tilbygninger etc.