Omkostninger ved håndtering af affald

# Udgifterne til dagrenovation - restaffald finansieres af et tømningsgebyr der afhænger af valgt beholdertype. Gebyret er ens uanset om beholderen benyttes af privat eller virksomhed.

* Øvrige ordninger og anlæg omfatter Affald og Genbrugs ejendomme på Endelavevej, Deponeringsanlægget, Mellemdepotet, Brovægten, Kompostpladsen og Jorddepot “Bakkelunden”