VANDET I LANDSKABET

Vand giver karakter og oplevelsesværdi

"Hydrologiske forhold" er en bred betegnelse for vandet i landskabet, der har betydning for landskabets karakter. Lavbundsområder, vandløb eller søer kan have en udbredelse eller optræde i landskabet på en måde, der har betydning for landskabets bærende karaktertræk.

De hydrologiske forhold har betydning for arealanvendelsen og dermed også landskabets karakter. Ofte er landskaber med vandelementer præget af natur, der desuden giver landskabet en oplevelsesværdi.

VANDET I HORSENS KOMMUNE

Ådale

I Horsens Kommune har de hydrologiske forhold især karaktermæssig betydning i de mange små og store ådale, hvor de både optræder som lavbundsområder, søer samt små og store vandløb.

Landbrugslandskabet

I landskabet uden for ådalene optræder især små søer som en del af landskabets karakter i de småbakkede landskaber, hvor terrænlavninger (dødishuller) med søer er karakteristisk. 

Kystlandskabet

I kystlandskabet er de kystnære arealer ofte præget af lavbundsarealer, der har afsæt i store eller små flader af hævet havbund eller strandvolde, der med tiden er blevet opbygget af havets strømninger og aflejring af materiale.