Det enkle og det komplekse

Hvor mange landskabselementer?

Landskabets kompleksitet er en afspejling af, hvor mange forskellige landskabselementer der indgår landskabets bærende karaktertræk.

Et landskab, der er defineret af få landskabselementer, har ofte en enkel karakter mens et landskab, der er defineret af mange forskellige landskabselementer, ofte har en kompleks karakter.

Imidlertid er vores opfattelse af, om landskabets karakter er enkel eller kompleks også bestemt af, hvordan de mange eller få elementer er struktureret i landskabet. Landskabets kompleksitet der derfor en del af landskabets rumlige visuelle karakter, men kan ikke betragtes isoleret.

Nedenfor er givet eksempler på, hvordan forskellige grader af kompleksitet præger kommunens landskab.

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE GRADER AF KOMPLEKSITET I LANDSKABET

Det enkle

 Enkle og velstruturerede landskaber opleves bl.a. i Boller skovlandskab (omr. 12) og på Endelave (omr. 17), hvor landskabets karakter er sat sammen af få landskabselementer, og de optræder i en let erkendelig struktur.

Det sammensatte

 Så snart, landskabet består af flere elementer, eller elementerne optræder mere uststrukturerede, så får landskabet en mere sammensat karakter.

Landskabet kan have en mere eller mindre sammansat karakter, og gradueringen er ikke veldefineret. Vi har brugt begreberne let sammensat og sammensat, som en beskrivelse af de landskaber, der ligger mellem en meget enkel eller en meget kompleks karakter.

Nim landbrugslandskab (omr. 9) er eksempel på et landskab med en let sammensat karakter, og Grumstrup udskiftningslandskab (omr. 16) er eksempel på et landskab med en sammensat karakter.

 Det komplekse

 Enkelte landskaber har en høj kompleksitet, fordi landskabets karakter er sat sammen af mange varierende landskabselementer og de fremstår uden en let opfattelig struktur i landskabet. Et eksempel på det er Yding bakkelandskab (omr. 6).