Meldrup

Kulturmiljøet

Vue over landsbyen Meldrup

Beskrivelse

Meldrup er en lille torp-landsby i kuperet bakkeland, der nævnes første gang i 1485. Gårdene ligger langs en lige bygade, indpasset i terrænet og følger en dalsænkning mod Vær Sø. I 1688 bestod Meldrup af fem gårde og fire huse. Efter udskiftningen i 1782 blev en gård udflyttet. Landsbykernen er ikke mærket af nyere bebyggelse og har bevaret sit intime præg. Gårdene Meldrupvej 10 og 16 har stråtækte stuehuse i bindingsværk og flere avlsbygninger i bindingsværk. I den sydlige udkant findes retterstedet Galgehøj (64 m), der også er en fredet gravhøj. Den vestligste del af ejerlavet mod Vær Sø er fredet.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger hegn og omgivelser.

Meldrup