Plast

Plast findes i mange forskellige typer med en række forskellige egenskaber. Det gør, at plast har utallige anvendelsesmuligheder. Men det gør også plasten vanskelig at genanvende. Det kræver, at vi sorterer plasten i de forskellige plasttyper for, at den kan genanvendes. 

På genbrugspladserne vil vi opsætte containere til indsamling af affaldstypen ’hård plast’, som efter­følgende sendes til sortering i de forskellige plasttyper.

Vi har i mange år indsamlet plasttypen EPS (Flamingo), men transporten til modtageranlæg er både vanskelig og dyr, da det fylder en del. Derfor vil vi komprimere EPS’en i en specialcontainer på genbrugspladsen inden transporten. Specialcontaineren placeres direkte på genbrugspladsen, så transporteren af affaldet optimeres.

Alle udgifter er 1000 kr.