Om planen

I Parkeringsstrategi 2015 for Horsens Kommune har Byrådet beskrevet sine ønsker til udbygning og regulering af parkeringsforholdene i Horsens Kommune de næst 10 år. Parkeringsstrategien/parkeringspolitikken vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Horsens Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Der er derfor udarbejdet en ny parkeringsstrategi for Horsens Kommune

Alle har en mening om parkering. Det gælder såvel borgere, private og offentlige aktører som politikere - og emnerne dækker bredt. Det er lige fra krav fra borgeren om parkering lige uden for døren eller holdninger til prisniveauet for parkering i midtbyen til udbuddet af parkering i midtbyen.

Der er således mange interesser og holdninger, som kommunen skal forholde sig til. Med den ny parkeringsstrategi for Horsens Kommune sættes der fokus på de næste 10 års udvikling af parkeringsforholdene i kommunen.

Parkeringsstrategien fra april 2007 erstattes med den nye parkeringsstrategi: Parkeringsstrategi 2015 for Horsens Kommune.

Formålet med en parkeringsstrategi for Horsens Kommune er at:

  • Skabe et overblik over antallet af offentlige og private parkeringspladser og anvendelsen heraf i Horsens midtby.
  • Sikre at de offentlige tilgængelige parkeringspladser samles i større, velplacerede anlæg.
  • Optimere anvendelsen af parkeringsanlæggene, herunder sikre at de mest bymidtenære parkeringsanlæg ikke anvendes til langtidsparkering.
  • Fastsætte kravene til antallet af parkeringspladser i forhold til anvendelse og placering (parkeringsnorm).