Ring kirkemiljø

Kulturmiljøet

Markering af Ring kirkes grundrids

Beskrivelse

Ved de østlige enge omkring Ring Sø, på grænsen til Brædstrup sogn, ligger resterne af et kirkemiljø. Den enligt liggende Ring kirke blev anlagt ca. år 1200 nordøst for Ring landsby. Omkring år 1800 ses også en firlænget præstegård overfor kirken. Ved siden af kirken oprettes i løbet af 1800-tallet en lille skole, hvor degnen underviste sognebørnene. I 1902 byggedes missionshuset Bethania klods op kirken. De fire elementer danner tilsammen en særlig religiøs helhed, som fortæller om den åndelige rørelse og forkyndelse gennem flere århundreder. Den romanske kirke blev nedrevet og afløst af en rødstens kirke i 1870, som siden blev nedrevet og flyttet til Brædstrup i 1940. Kirkegård og gravsteder er dog bevaret og kirkens tidligere grundrids vises af en lav bøgehæk, der omkranser en mindeplade for kirken. Præstegården, missionshuset og skolen er lettere ombygget, men indeholder endnu karakteristiske træk.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, kirkegård og omgivelser.

Ring Missionshus