Guldminen

For at fremme genbrugen af det indleverede affald på genbrugspladserne vil vi oprette ordningen ”Guldminen”. Ordningen skal give lokale institutioner og små virksomheder en håndsrækning - samtidig med at de gode materialer, som genbrugspladserne hver dag modtager, udnyttes. 

Ordningen er for ansatte på skoler, daginstitutioner, bosteder, små virksomheder og iværksættere i kommunen. Med et ”pas” kan de hente materialer til undervisning, projekter, forretningsudvikling eller noget helt fjerde på genbrugspladserne. Guldminen vil støtte projekter, der arbejder på at udvide, inspirere og nytænke måder at genbruge affaldet på. Derigennem kan vi spare ressourcer og øge produkters levetid. 

Tilmeldte kan hente plast, træ, flamingo, metal og andet efter aftale. 

Ordningen vil flytte afsætningen af affaldet højere op i affaldshierarkiet fra genanvendelse til genbrug og bidrage til potentiel forretningsudvikling for små virksomheder og iværksættere.