Mål

Kommuneplanen for Horsens opstiller tre overordnede mål med den samlede trafikplan, nemlig at den skal:

  • Identificere og beskrive de muligheder, der findes for at dæmpe/begrænse biltrafikken og dermed begrænse gener som luftforurening, støj, uheld og utryghed.
  • Anvise muligheder for at begrænse trafikken til og igennem centrum.
  • Udpege, hvor der er behov for nye veje og udvidelse af eksisterende, nye stier og bedre kollektiv trafik.

Du kan læse mere om mål i den eksisterende Trafikplan her