VESTBIRK HØJSKOLE, VESTBIRK EFTERSKOLE OG VESTBIRK FRISKOLE

Kulturmiljøet

Beskrivelse

Et skolemiljø bestående af skolebygninger og lærerboliger. Vestbirk Folkehøjskole blev stiftet af egnens beboere i 1884 som et aktieselskab. Fra 1885 blev den ledet af forstander Grønvald Nielsen, som senere overtog den. Ombygget 1911 og 1912 af arkitekt Anton Hansen. I 1920’erne var knyttet en håndværkerafdeling som Teknisk Skole til højskolen. Højskolen, der efterhånden består af et bygningskompleks fra forskellige tidsperioder, er opført i røde mursten. De ældste bygninger er dekoreret med murstensudsmykninger og trekantede kviste. Vestbirk Efterskole er bygget i samme stil som højskolen. Den to-etages tilbygning med kvist er opført 1908. Vestbirk Friskole ligger foran efterskolen. Den er nu gulkalket og stærkt ombygget, navnlig førstesalen.

Sårbarhed

Bygningerne er sårbare overfor ændringer af arkitektur og omgivelser.