Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Særligt karakteristisk

K.1.1 Addit udskiftningslandskab

Lokalt omkring Addit vurderes de bærende karaktertræk særligt tydelige. Her ligger landsbyen karakteristisk tæt på Gudenådalen, hvor den er omgivet af dyrkede marker og skov.

Landsbyens karakter og struktur samt strukturen af de omgivende veje, hegn og diger tegner tydeligt et stjernemønster i landskabet, der afspejler landskabskarakterens oprindelse som et landbrugslandskab præget af landboreformernes gennemførelse og udskiftning af landsbyerne omkring år 1800.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet afspejler et fint samspil mellem naturgrundlag og kulturmæssig udnyttelse.

Karakteristisk

K.1.1 Hovedparten af landskabsområdet

I langt det meste af landskabsområdet fremstår de bærende karaktertræk tydelige men ikke særligt karakteristiske. Karaktertrækkene vurderes i nogen grad svækket af, at elementer og strukturer optræder fragmenterede og uden et entydigt mønster.

Alle steder vurderes landskabskarakterens oprindelse afspejlet som et landbrugslandskab med strukturmæssigt afsæt i landsbyernes udskiftning.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet viser et fint samspil mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede udnyttelse af landskabet.