Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

Der er vurderet kke at være stedbundne landskabsoplevelser ud over det sædvanlige i dette landskabsområde.

Oplevelsesrigt element

Skelsten og kontravildtbane

Nord for Hovedgård ligger Thestrup Skov, som var en del af Thestrup enestegård, der kendes tilbage fra 1511. Thestrup var en selvejende gård, der lå som en enklave i den kongelige vildtbane, der dækkede en stor del af landskabet mellem Silkeborg, Aarhus og Horsens. For at markere, at ejeren selv havde ret til at drive jagt i området, blev ejendommen markeret af ”kontra-vildtbanesten”. Det var en række udkløvede sten med indskriften ”T 1754”. I dag er flere sten bevaret i Thestrup Skov som fredede fortidsminder. De er ikke synlige i landskabet, men udgør en del af landskabets kulturhistoriske fortælling.

Udsigt

V.15.1 Landskabet omkring overby

Dette landskab indgår i det udsigtsprægede landskab omkring Overby. Der er fra det højtliggende terræn i dette landskab en fin udsigt over et landskab, der har en meget upåvirket karakter præget af marker, gårde og skove.