E- boks kunde- og borgerundersøgelsen

48,1 % af de nuværende kunder er tilfredse eller meget tilfredse med det nuværende bussystem, 19,1 % er utilfredse og 6,4 % er meget utilfredse. De resterende har svaret hverken/eller.

Ses der kun på postnummer 8700, så er 48,6 % tilfredse eller meget tilfredse, 18,8 % utilfredse og 6,2 % meget utilfredse. Det skal bemærkes, at postnummer 8700 er et stort område, som også dækker en del oplandsbyer og ikke kun bybusområdet. Det er særligt i nogle områder uden for det sammenhængende byområde, der er størst utilfredshed med betjeningen. Især udtrykker borgere fra Hatting stor utilfredshed med det nuværende system. Ses der udelukkende på områder med bybusbetjening, så stiger tilfredsheden fra 48,6 % til 52 %, andelen af utilfredse er på 16,5 og meget utilfredse 3,9 %.

Den største tilfredshed er i aldersgruppen over 65 år. Her er tilfredsheden på 62 %, hvilket er markant højere end gennemsnittet.

35 % af kunderne har behov for at skifte bus på deres rejse, og hovedparten af alle skift sker på Horsens Trafikterminal. Vitus Berings Plads er også et velbenyttet skiftepunkt.

Til spørgsmålet ”Hvad kunne få dig til at rejse mere med kollektiv transport?” blev særligt lavere priser fremhævet, 60,7 % angav denne årsag.

I forhold til at nedsætte prisen på rejser er der forskellige muligheder. I rejsekortsystemet er der allerede i dag indarbejdet en rabat ved rejsekortrejser, hvis man rejser uden for myldretiden. Der gives 20 % på hverdage mellem kl. 11-13 samt mellem 18–07, samt lørdage, søn-dage og helligedage. Unge og uddannelsessøgende kan erhverve sig et ungdomskort. Ungdomskortet koster ca. 350 kr. om måneden og med dette er det muligt at rejse alt det man vil indenfor det prisområde kortet er købt. Det betyder, at kort købt i prisområde Syd gælder transport i hele Horsens og Hedensted Kommune.

Ud over disse former for rabat er der muligt for Horsens Kommune at finansiere billigere billetter til kunder. I dag koster en 2 zoners kontantbillet (den billet man skal bruge med bybussen i Horsens) 20 kr. Viborg Kommune indførte i 2011 en særlig Viborg-billet i bybusserne. Viborg-billetten koster 10 kr., altså halv pris i forhold til en normal 2-zoners kontantbillet. Ved de første tre måneder efter indførelsen af 10-krones billetten kunne der ses en passagerfremgang på ca. 10 % samtidig med en indtægtsnedgang på ca. 33.500 (for 3 måneder). Billetten er efter ca. 3 år igen evalueret, og evalueringen viser, at fremgangen på 10 procent ikke har kunnet holde, og at der samlet set ikke er noget betydelig passagerfremgang. Dette skyldes, bl.a. at kunder der før benyttede klippekort (hvor en enkelt tur kostede ca. 14 kr.) i stedet skifter til kontantbillet som er billigere. Desuden kræver en sådan takstnedsættelse, at der er kapacitet i busserne. Det vil kunne give problemer om morgenen med bybussystemet i Horsens, hvor kapaciteten på nogle afgange i forvejen er fuldt udnyttet, og der indsættes ekstrabusser for at håndtere alle kunderne. En nedsættelse af billetprisen vil kun være muligt at indføre i et bybussystem.

I Randers Kommune er der indført et billigt buskort til borgere i kommunen over 65 år. Buskor-tet gælder til alle bybusser, lokale og regionale busser inden for Randers Kommune i et år. Hvis man rejser uden for Randers Kommune, skal man betale for de zoner, som ligger uden for kommunegrænsen. Buskortet gælder ikke til tog. Buskortet koster 300 kr. og udgør for kunder-ne en besparelse på mellem 2.220 og 7.140 kr. i forhold til køb at af et tilsvarende periodekort. I Randers Kommune er der ca. 6.000 personer over 65 der årligt køber et buskort. Randers Kommune betaler kompensation på ca. 600.000 til Region Midtjylland for tab af indtægter på de regionale ruter, hvor der er kunder der benytter 65-buskortet. Desuden vil buskortet give en nedgang i indtægterne på kommunes lokalruter og bybusruter. Denne nedgang i indtægter vil være afhængig af, hvor meget og hvordan borgere over 65 benytter busserne i dag