Hansted Skov

Kulturmiljøet

Beskrivelse

Hansted Skov afgrænses mod vest og nord af Lille Hansted Å og Tolstrup Å. Fra åerne rejser skoven sig 50 meter op langs skrænterne til højdepunktet og gravhøjen Bøgebjerg (70 m). Den ældste del af skoven på bakketoppen tilhørte Hansted hospital og kan endnu erkendes ved markante fredskovsdiger. De gamle vestlige diger er i dag indesluttede i skovens midte, mens den østlige diger endnu danner skel til det åbne land. I skrænterne findes mange hulveje, der er slidt ned i terrænet. I skovens højeste område findes 12 fredede gravhøje. En af højene kaldes Døve Dortes Høj (68 m).

Sårbarhed

Gravhøje, diger og hulveje er sårbare overfor terrænændringer og maskinel skovdrift.

Høje målebordsblade 1867-76