Vigtige store rejsemål udenfor kommunen

Med sin placering på den Østjyske længdebane centralt placeret i det Østjyske bybånd har Horsens meget gode kollektive trafikforbindelser til Aarhus, Skanderborg, Vejle og Fredericia. Rejsetiden til Aarhus med tog er ca. 30 minutter med op til fire afgange i timen. Rejsetiden til Skanderborg er 15 minutter. Regionaltogene mod Aarhus standser nu også i Viby J, hvor der er et stort antal arbejdspladser og uddannelsessteder.

Mod syd er der ligeledes fire afgange i timen med en rejsetid til Vejle på 15 minutter på intercitytog og 19 minutter med regionaltog som også standser i Hedensted. Rejsetiden til Fredericia er 30 – 38 minutter.

Silkeborg kan nås i halvtimedrift på henholdsvis 41 og 47 minutter med skift i Skanderborg.

Horsens by er dermed stærk begunstiget af korte pendlingstider til og fra mange af de største byer i Østjylland. Der er dagligt ca. 4.500 afrejser og ankomster til Horsens Station. Sammenlignes med den samlede arbejdsrelaterede ind- og udpendling til Horsens svarer dette tal til ca. 15 % heraf.

I forhold til kombinationsrejser i Horsens Kommune er skiftemulighederne på Horsens station langt den vigtigste relation, uanset om der skiftes fra kollektiv trafik, cykel eller bil. Den høje frekvens af togtrafik reducerer alt andet lige ventetiderne i disse skift..

Horsens Station er pt. den eneste station i kommunen. Trafikstyrelsen har i 2014 i rapporten ”Optimering af stationsstrukturen” vurderet potentielle nye stationer i Horsens Kommune. Resultaterne fremgår af tabellen nedenfor.

De negative nettotidsgevinster betyder, at den ekstra rejsetid for passagerer i togene på grund af det ekstra stop overstiger de tidsgevinster, der opnås for de passagerer, der benytter stationen. Alle potentielle stationer i kommunen har negative nettotidsgevinster, hvilket betyder, at Trafikstyrelsen vurderer, at der er negativ samfundsøkonomisk effekt af åbning af stationerne.

Hovedgård, som isoleret set kunne opnå store rejsetidsforbedringer mod Horsens og Aarhus, vurderes således meget negativt, fordi et stort antal passagerer får ekstra rejsetid. Gennemførelse af projektet i timemodellen og Togfonden for en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager vil åbne nye muligheder for genåbning af stationer og mere lokal betjening på den eksisterende bane i Østjylland. Hovedgård bør indgå i disse muligheder.

I vurderingen af en evt. fremtidig genåbning bør også indgå, at man svækker grundlaget for eksisterende busruter.

Ud over togbetjeningen er der følgende regionale ruter fra Horsens til væsentlige rejsemål uden for kommunen. Alle ruter, der har en parallel togbetjening, har væsentligt længere rejsetid end togene, men betjener destinatoner på vej ind og ud af byområderne, hvilket samlet kan give lavere rejsetider end toget.

Rute 110 Horsens - Silkeborg

Rute 202 Horsens – Vejle

Rute 202 Horsens – Aarhus

Rute 116 Horsens – Nørre Snede – Ikast

Rute 306 Horsens – Odder

Rute 307 Horsens – Skanderborg

Rute 220 Horsens – Tørring

Rute 104 Horsens - Glud - (Snaptun) – Juelsminde

Rute 105 Horsens - Hornsyld – Juelsminde

Disse regionale ruter står samtidig for betjeningen af 9 af de 10 byområder uden for Horsens by med mere end 500 indbyggere. Hertil kommer Østbirk, som betjenes af lokalrute 112.

Samlet er der ca. 7.500 påstigere dagligt på hverdage på de regionale ruter, der betjener Horsens Kommune svarende til ca. 15.000 på-/afstigninger per hverdag (inkluderer både rejser i Horsens Kommune og på-/afstigninger i nabokommuner). På lokalrute 112 til Østbirk/Vestbirk er der ca. 400 påstigere på hverdage.

Figur 1: Betjening med regionale ruter og lokalruter.