Rodvigsballe

Kulturmiljøet

Rodvigballe hovedbygning

Beskrivelse

Enestegården Rodvigsballe kendes fra 1535. Den ligger lige i skovbrynet af Rodvigsballe Skov, der omkranses af markante fredskovdiger. Enestegården indgik som en af kronens besiddelser i Skanderborg Rytterdistrikt. I 1846 blev gården samlet, af etatsråd J. Chr. Holst, af gods fra Mattrup. Han opførte en ny hovedbygning i 1853 med park omkring. Parken er i dag tilgroet og fremstår med skovagtig karakter. Hovedbygningen er hvidkalket i to-etager med trekantfronton og trappe – simpel elegant empire. En avlsgård anlagdes lige i skovens udkant. Lige øst for avlsgården lå i slutningen af 1800-tallet et dampbrænderi og herved skabtes en lille sø i forlængelse af en bæk, der enten har været tilknyttet landindustrien eller indgået i parkanlægget.

Da Hermang Bang skrev romanen ”Ludvigsbakke” (1896) hentede han inspiration fra den bangske families sommerophold på Rodvigsballe.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, parkanlæg og omgivelser.