Bilag 2

Rummelighed til boliger

Byer Antal ha i KP Nyudlæg i KP tillæg i ha Samlet ha til boliger Antal bolig i KP Antal nye boliger Boliger i alt
Horsens 192,40 97,20 289,60 1439 958 2397
Brædstrup 29,30 0 29,30 194 0 194
Østbirk 34,40 0 34,40 252 0 252
Gedved 1,80 19,20 21,00 17 153 170
Egebjerg 20,00 0 20,00 345 0 345
Lund 16,50 28,80 45,30 98 229 327
Hovedgård 9,00 20,50 29,50 77 160 237
Hatting 3,20 25,00 28,20 20 192 212
Søvind 5,00 2,30 7,30 41 18 59
Nim 20,00 0 20,00 100 0 100
Øvrige udlæg i landsbyer 10,30 3,20 13,50 66 19 85
I alt 341,90 196,20 538,10 2649 1729 4378
Fyel Mose (Sommerhuse - 4 huse pr. ha.) ca. 7,0 ha med ca. 28 sommerhuse

Siden Kommuneplan 2009 blev vedtaget, er der i gennemsnit bygget 340 boliger om året (set som et gennemsnit over de sidste to planperioder er det 404 boliger om året).
Vi regner med 400 boliger om året, så der er der behov for 4800 nye boliger i planperioden. Hvoraf der regnes med at de 750 boliger bygges gennem byomdannelse/fortætning i Horsens (og Brædstrup). Derfor skal der findes arealer til ca. 4000 nye boliger.

Nim (detailhandel) ca. 1 ha.

Der arbejdes med et differentieret antal boliger pr. ha. Der hvor der er gældende lokalplaner fastholdes antallet af boliger til det allerede planlagte.

Ny beregningsmodel - Horsens 10 pr. ha - Brædstrup og Mellembyerne 8 pr. ha - Iøvrigt 6 boliger pr. ha.

Rummelighed til erhverv

Byer Antal ha i KP ha ud med KP tillæg Samlet udlæg efter tillæg
Horsens 113,8 27 86,8
Brædstrup 14,8   14,8
Østbirk 20,5   20,5
Gedved 105,5   105,5
Egebjerg 94,0 25 69,0
Lund 170,0 7,5 162,5
Hovedgård 21,3   21,3
Hatting 37,5 25 12,5
I alt 577,4 84,5 492,9