Kystbetingede landskabstræk

Endelave ligger i et afgrænset farvand, hvor havstrømme hele tiden påvirker kysten og kystlandskabet. Oplevelsen af kystlandskabet er alle steder præget af vidtrækkende udsigter på tværs af vandet.

Kystens geologi

Endelave ligger øst for Horsens Fjord i et afgrænset farvand mellem Jylland, Samsø og Fyn.

Øens overordnede form som en boomerang afspejler havstrømme i det omgivende farvand og giver kysten en varierende karakter. Kysten mod øst og syd er præget af havstrømme, der dels tilfører og dels fjerner materiale langs kysterne. Aflejringer har ført til dannelsen af øens tre spidser, Kloven, Lynger og Øvre, mens erosion ”æder” af øens sydkyst. Kysten mod nord og vest er i højere grad en lækyst, der især mod nordvest er præget af store lavbundsflader mod kysten. Alle steder tegnes kysten af en smal strand.

Det kystorienterede landskab

Alle steder er landskabet på Endelave orienteret mod kysten. Det er særligt udtalt fra de kystnære arealer, men også fra den centrale del af øen er der fra det let hævede terræn en tydelig relation til kysten.

Afstanden til de modstående kyster er ca. 12-14 kilometer. Dermed er landskabet langs med Endelaves kyster, og øen i det hele taget, præget af lange udsigter på tværs af den store havflade, hvor de modstående kyster tegner horisonten.