Kortlægning

Prognoserne


Prognoserne i kortlægningen er baseret på den forventede befolkningsudvikling i Horsens Kommune, samt de i planlægningsdelens foreslåede initiativer.


Kilder


Data for erhverv er hentet i Miljø- og Fødevareministeriets AffaldsDataSystem (ADS) i april 2019. Oplysninger om affaldsmængder indberettes til det nationale Affalds-DataSystem af de forskellige affaldsbehandlingsanlæg. På grund af usikkerhed om data har Horsens Kommune valgt, at benytte egne tal for affaldsmængderne i de ordninger, som Horsens kommune varetager indsamlingen af.

 

Endelave


Indsamling og behandling af affald på Endelave beskrives i et afsnit for sig. Affaldsmængderne er indregnet i de øvrige mængder.


Affaldshåndteringsplan 2013-2024


I Bilag 1 er der lavet en status over de tiltag, som er beskrevet i den forrige affaldshåndteringsplan.