Gravhøje ved Søndermark

Kulturmiljøet

Mejlhøj

Beskrivelse

Koncentration af gravhøje i et højtliggende område på Sønder Vissing Søndermark. Tre høje benævnes Bredhøj, Bavnehøj og Mejlhøj (128 m). Kulturmiljøet indeholder fem fredede og fjorten overpløjede, markante gravhøje.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Bredhøj og Bavnehøj

Rødt fredede gravhøje og blåt skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)