LUNDUM LANDSBY OG STATION

Kulturmiljøet

Lundum Stations pakhus

Lundum Forsamlingshus

Beskrivelse

Lundum landsby på kanten af et plateau med stejle skrænter ned til Urup Bæk. Lundum landsby med kirke nævnes første gang 1390 og bestod i 1688 af 10 gårde. Landsbyen blev udskiftet i 1786 i en delvis blok- og stjerneform, men kun tre gårde blev udflyttet. Ved Urup Bæk ligger den nu nedlagte Lundum Mølle. Den kendes fra 1578 og nedlægges i første halvdel af 1900-tallet, hvor møllesøen udtørres. Lige vest for møllegården virkede et teglværk ca. 1870 til 1930. Nede på kanten af ådalen anlægges i 1899 jernbanen mellem Horsens og Bryrup med station i Lundum. Dette medfører en øget byvækst, dels ved fortætning langs den slyngede bygade i Lundum og dels ved bebyggelse ned af skrænten mod jernbanen. Jernbanen blev nedlagt i 1968, men traceet er bevaret som cykelsti. Stationen med toiletbygning, pakhus og dele af perronen er bevaret. I stationen fandtes også post og telegraf. I Lundum findes foruden kirke og præstegård også smedje, brugsforening (nu medborgerhus), skole, telefoncentral (privatbeboelse), frysehus (keramikværksted) og transformatortårn. Lundum er et godt eksempel på en landsby med funktioner fra andelstiden.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Transformertårn

Lave målebordsblade 1928-1940