ISTIDEN HAR FORMET LANDSKABET

De geologisk betingede karaktertræk danner landskabets underlag og defineres af landskabets geologiske dannelse. Det er afspejlet i landskabets terræn, jordart og hydrologiske forhold, der på forskellig vis giver landskabet karakter. I den østlige del af kommunen er kyst desuden afgørende for de geologisk betingede karaktertræk.

Is, smeltevand og israndslinjer

De geologiske strukturer, der kendetegner landskabet i Horsens Kommune, er i høj grad præget af den seneste istid, Weichsel Istid.I en periode på cirka 100.000 år har store gletsjere og enorme mængder smeltevand formet landskabets terræn, som vi ser det i dag. Siden istidens ophør for cirka 10.0000 år siden, er terrænet stort set uændret.

Istidens prægning af landskabet er især bestemt af de store gletsjere, der i skiftende perioder dækkede landskabet, samt de enorme mængder smeltevand, der strømmede under og ud fra isen. Samtidig betød det skiftende isdække, at gletsjernes israndslinje skiftede placering i landskabet, og det havde stor betydning for isens og smeltevandets prægning af terrænet.

Den fysiske påvirkning af terrænet og aflejring af sedimenter er i dag udtrykt i landskabets terræn, jordart og hydrologiske forhold og har tilsammen betydning for det geologiske grundlag, som landskabets karakter bygger på.

Terræn, jordart og hydrologiske forhold er kort beskrevet for kommunen som helhed på de respektive undersider/faner, herunder hvilken betydning disse forhold har for landskabets karakter i dag.

Kortet til højre illustrerer landskabets overordnede geologiske strukturer. Særligt giver det et overblik over de store dalstrukturer, der bryder landskabet. Kilde: Per Smed.