ANVENDTE BEGREBER

Fagudtryk

Beskrivelsen af landskabet, som fremgår af denne landskabsplan, er lavet med afsæt i landskabskaraktermetoden, som er beskrevet under anvendt metode.

Både metoden og de begreber vi bruger til at forstå og beskrive vores landskab med, er fagudtryk. De knytter sig både til selve landskabskaraktermetoden samt geologiske og kulturhistoriske perioder og strukturer, der er med til at karakterisere landskabet.

Beskrivelser, der er til at forstå

Det er tilstræbt, at beskrivelserne har et let tilgængeligt sprog og er til at forstå uden en landskabsfaglig baggrund, men der vil i nogen grad indgå fagbegreber i beskrivelserne.

De skyldes at beskrivelserne er hæftet op på landskabskaraktermetodens begreber og principper. De væsentligste begreber og principper der bruges i beskrivelserne, er forklaret på de følgende undersider.

Begreberne er kategoriseret

Begreberne er kategoriseret for lettere at kunne navigere rundt på siderne og finde de ønskede begreber og relationen mellem dem.

Den overordnede inddeling består af undersider med begreber relateret til landskabskaraktermetoden, geologiske karaktertræk, geologiske perioder og istid, kulturhistoriske karaktertræk samt historiske perioder.