Gravhøje ved Urup

Kulturmiljøet

Beskrivelse

I området nord for Urup Bæk mellem Sattrup og Østbrik findes mange kulturspor fra oldtiden. Kulturmiljøet indeholder en stor koncentration af tre fredede og 38 overpløjede gravhøje samt tre stenalderbopladser. Den nedlagte jernbane mellem Horsens og Bryrup (nu cykelsti) gennemløber området, der endvidere er præget af grusgravning

Sårbarhed

Gravhøje med omgivelser og bopladser er sårbare overfor terrænændringer og dybdepløjning. Gravhøjene endvidere over for slørende beplantning.

Rødt fredede gravhøje og blå skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)