Gravhøje ved Troelstrup

Kulturmiljøet

Odderkærvej

Beskrivelse

Koncentration af fem fredede og otte overpløjede gravhøje omkring Troelstrup vest for Tønning. Herunder Ulvehøje og Odderkær Høj. Kulturmiljøet indeholder foruden gravhøjene også Troelstrup Skole. Skolen er opført 1919 af arkitekt Anton Hansen, Vestbirk. Brugt som forskole (de små klasser) indtil 1958. Samme arkitekt opførte Tønning tidligere forskole. De to skoler er ens bygget i Bedre Byggeskik stil. Skolerne er i røde mursten, Troelstrup Skole nu gulkalket, og halvt afvalmet tegltag. På hver side to fremspringende kviste, hvorudover tegltaget er forlænget.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning. Forskolen er sårbar overfor ændringer i arkitektur.

Gravhøj i Troelstrup

Rødt fredede gravhøje og blå skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)