LANDSBYEN LUNDUMSKOV

Kulturmiljøet

Lundumskov Skole

Beskrivelse

Lundumskov er en rydningslandsby, som tydeligvis er udskilt fra adelbyen Lundums ejerlav. Lundumskov nævnes første gang 1349 og bestod i 1688 af seks gårde. Ved udskiftningen 1783 blev et par gårde udflyttet, men bygaden bærer stadig præg af vejlandsby, hvor gårdene ligger og putter sig lidt syd for vejen i det kuperede bakkeland med dybe slugter ned mod Hansted Ådal. Foruden gårdene var her tidligere en smedje og en skole, opført 1854, ombygget 1917. Ny forskole, opført 1912 ved arkitekt Larsen, Århus. Karakteristisk skolebygning med skolestue i gavlen, og lærerbolig i den anden ende. I 1964 blev børnene overflyttet til Lundum-Hansted centralskole i Egebjerg. Forsamlingshus, opført 1889, udvidet 1961.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Lave målebordsblade 1928-1940