Gravhøje ved Rytterhave

Kulturmiljøet

Gravhøje ved Rytterhave

Beskrivelse

I området nordøst for Yding i terrænet som skråner op mod Yding Skov findes en koncentration af syv fredede og ni overpløjede grav- høje. Navnet Rytterhave indikerer, at markerne har været anvendt til græsning af rytteriets heste da det indgik i Skanderborg Rytterdistrikt.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer og slørende beplantning.

Gravhøje ved Rytterhave

Rødt fredede gravhøje og blåt skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)