Endelave Indsatsplan

Endelave Indsatsplan skal være med til at beskytte det grundvand, som Endelaveværket, indvinder fra, mod forurening - nu og i fremtiden.

Indsatsplanen er udarbejdet af Vejle Amt i samarbejde med Horsens Kommune. 

Indsatsplanen er vedtaget i Oktober 2004. 

Klik her for at læse Endelave Indsatsplan.

Indsatsplanen forventes revideret i 2023. 

Du kan tænde og slukke en række temaer i kortet (Fx boringsnære beskyttelsesområder eller vandværkernes indvindingsopland) ved at klikke på ikonet i øverste venstre hjørne på kortet. 

HUSK du bor ovenpå dit drikkevand