Hård plast

Plast findes i mange forskellige typer med en række forskellige egenskaber. Det gør, at plast har utallige anvendelsesmuligheder. Men det gør også plasten vanskeligt at genanvende. Det kræver, at vi sorterer plasten i de forskellige plasttyper for, at den kan genanvendes. 

Det er svært for de fleste at skelne de forskellige plasttyper fra hinanden. På genbrugspladserne vil vi derfor opsætte containere til indsamling af affaldstypen ’hård plast’, som efterfølgende sorteres af uddannet personale.

For at sikre, at vi kan afsætte den hårde plast til genanvendelse, vil vi inden afsætning sortere den hårde plast efter type. Efterfølgende vil vi granulere de forskellige plasttyper. Derved kan vi opnå en mere økonomisk lagring og efterfølgende transport til modtageranlæg. 

Faciliteterne til sortering og granuleringen af plasten vil vi lave i forbindelse med etablering af modtageranlæg til genbrugsbyggematerialer.