UDSIGTER OG LANDSKABSRUM

De rumlige og visuelle karaktertræk afspejler de geologiske og kulturbetingede karaktertræk og har betydning for, hvordan vi oplever landskabet. Ét landskab kan være præget af vidtrækkende udsigter mens et andet kan opleves lukket og retningsløst, og ét landskab kan opleves komplekst mens et andet kan opleves enkelt.

Landskabet i 3D

Landskabet i Horsens Kommune varierer meget i sin karakter og sit udtryk - en variation, der i høj grad er bestemt af forskellige rumlige visuelle karaktertræk.

De rumlige visuelle karaktertræk er udtryk for, hvordan landskabet fremstår i 3D.

Det er den rumlige og visuelle oplevelse af landskabets enkeltdele og relationen mellem dem, der i høj grad former vores opfattelse af landskabet.

Denne opfattelse er bestemt af landskabets inddeling i landskabsrum, om det har et åben eller lukket karakter, om landskabet har et enkelt eller sammensat udtryk og om landskabet fremstår med en tydelig struktur eller ej.

Den rumlige visuelle karakter er helt afgørende for, hvordan vi i sidste ende betragter landskabets styrker, sårbarheder, potentialer og særlige værdier. Disse betragtninger indgår i vurderingen af landskabet og i hvert enkelt landskabsområde.

På de følgende sider er der vist eksempler på, hvordan forskellige rumlige visuelle forhold kendetegner landskabet rundt om i kommunen.