Undersøg muligheden for at udnytte overskudsvarme fra kompostering

I 2018 modtog Horsens Kommune cirka 14.000 ton have-parkaffald i form af blandt andet blade, grene og græs.

Have-parkaffaldet komposteres på Horsens Kommunes Kompostplads. Komposteringen sker på et lavteknologisk mileanlæg. Under komposteringsprocessen stiger temperaturen i bunkerne til 55-70 graders varme. Denne varme udnyttes ikke i dag.

Der er lavet forsøg med at udnytte varmen fra kompostering af flis, men der kendes ikke til lignede forsøg med udnyttelse af varmen fra have-parkaffald. Derfor skal det undersøges, hvorvidt der kan hentes energi/varme ud af have-parkaffalds komposteringsmiler.

Vi vil i planperioden undersøge om udnyttelse af varmen fra have-parkaffalds komposteringsmiler er en miljømæssig og økonomisk realistisk mulighed.

Undersøgelserne skal gøres tidsnok til, at det eventuelt kan besluttes at teste systemet i mindre målestok inden projekteringen af den nye genbrugsplads i Horsens Nord