Husstandsindsamling af øvrige nye affaldstyper

I EU's nye affaldsdirektiver stilles der krav om, at medlemsstaterne skal genanvende 65 % af kommunalt affald i 2035. Endvidere vil en ny beregningsmetode blive implementeret, således at det kun er det affald, der reelt bliver genanvendt, som tælles med i genanvendelses-procenten.

I planperioden vil der derfor være flere affaldstyper, som skal indsamles til genanvendelse for at kunne opfylde EU’s genanvendelsesprocenter. 

Endvidere har EU vedtaget, at der inden 2025 skal etableres indsamlingsordning af tekstiler.

Erfaringer fra forsøgsprojekter i Miljø- og Fødevareministeriet viser, at bringeordninger ikke har samme positive effekt på genanvendelse som henteordninger. Derfor skal der fokus på henteordninger, hvis man vil opnå større genanvendelsesprocenter.

Vi har i april 2018 i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet undersøgt sammensætningen af affaldet i etageboliger i Horsens Kommune. Undersøgelsen viser, at der stadig afleveres store mængder genanvendeligt affald i beholderen til restaffald. 

Vi vil løbende følge udviklingen inden for genanvendelsesmulighederne for dagrenovation og følge mulighederne for indsamling og afsætning af nye typer af dagrenovation. Det kunne for eksempel være tekstiler, drikkekarton og blød plast.