Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.13.1 Bjergene

Landskabet i den sydvestlige del af området er vurderet særligt karakteristisk og landskabet omkring Bjergene desuden særligt oplevelsesrigt. Derfor har landskabet fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der understøtter eller forstærker landskabets karakter eller oplevelsesværdi. I dette område bør der værnes om landskabets bebyggelsesstruktur, den naturlige lavbundskarakter i terrænlavninger bør fremmes, og der bør generelt værnes om landskabets visuelle karakter.

Målsætning: Beskyt udsigter

M.13.2 Det kystorienterede landskab

En stor del af det kystorienterede landskab byder på særlige udsigtsmuligheder, der bør værnes om. Derfor har udsigtsområdet fået målsætningen beskyt udsigter.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer, der begrænser særlige udsigter eller generelt forringer landskabets visuelle karakter eller udsigtsmuligheder.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.13.3 Det nordlige bakkelandskab

I den nordlige del af bakkelandskabet er landskabet vurderet karakteristisk og uden stedbunden oplevelsesværdi. Derfor har landskabet fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i området bør tages hensyn til at opretholde landskabets bærende landskabstræk. I den del af området, hvor der er udpeget særlige udsigter, skal der tages særlige hensyn til disse.

DELOMRÅDER

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.13.4 Haldrup kystlandskab

Inden for delområdet Haldrup kystlandskab er landskabet særligt karakteristisk og har stor landskabelig oplevelsesværdi. Derfor har landskabet fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer, der ikke i høj grad understøtter eller styrker landskabets karakter eller oplevelsesværdi. Der bør især være fokus på at værne om landskabets enkle og åbne karakter, bebyggelsesstrukturen samt den betydelige relation til kysten og småøerne.