Kommunen som virksomhed

Hvis borgerne i kommunen skal engagere sig i genbrug, genanvendelse og den cirkulære økonomi, skal vi gå forrest med en høj standard for ressourceanvendelsen i kommunen som institution. 

Det betyder også, at borgerne skal møde samme grad af kildesortering på gaden, i de kommunale institutioner og på de kommunale arbejdspladser, og at kildesortering er en naturlig del af hverdagen.

Vi ejer et stort antal ejendomme, der løbende bliver renoveret, mens andre er utidssvarende og nedrives for at blive erstattet af nyt. I de bygninger, vi nedriver, kan der være mange materialer, der kan genbruges i nye bygninger. En af de store barrierer for at dette sker er timing. Det er sjældent, en bygning rives ned, og der samtidig bygges en ny, som kan bruge netop de materialer, der rives ned. For at imødekomme denne barriere, etablerer vi en oplagsmulighed, hvor vi kan opmagasinere byggematerialerne, til de skal genbruges i nybyggeri eller til renovering af vores øvrige ejendomme. 

Bygge- og anlægsaffald betegnes som det tunge affald bestående af mursten, beton, asfalt mv. Genanvendelsen af byggeaffald er høj, men nogle materialer fra de renoverede og nedrevne bygninger kan bruges igen direkte frem for at blive genanvendt.