Bilag

Læs bilag 1: Status på gammel affaldshåndteringsplan her

Læs bilag 2:  Mængder fra husholdninger her

Læs bilag 3: Mængder fra virksomheder her

Læsbilag 4: Affaldsregister - virksomheder 2013 her