KYSTENS GEOLOGI

Fjord og bælt

Kommunens landskab er præget af to farvande. Horsens Fjord afgrænser tre landskabsområder omkring fjorden, og øen Endelave ligger i Lillebælt/Samsø Bælt ud for Horsens Fjord. De to farvande præger på forskellig vis kystlandskabernes karakter, som beskrevet nedenfor.

KYST I HORSENS KOMMUNE

Horsens Fjord er en oversvømmet dal, der blev dannet i sammenhæng med Hansted Ådal og senest uddybet af isen i slutningen af sidste istid. I stenalderen var havstanden højere end i dag, men siden stenalderen er havstanden atter faldet, og landet er hævet. I dag er det kun Horsens Fjord, der ud af den samlede dalstruktur er vandfyldt. Fjorden er generelt kendetegnet ved lav vandstand og nogle steder langs kysten er en del af den tidligere havbund/fjordbund hævet over vandspejlet. Det ses eksempelvis ved Dagnæs og neden for Stensballe Bjerge. Fjorden er et meget beskyttet farvand, hvor bølgepåvirkningen af kysten er lille. Derfor er kysten generelt bugtet og tegnet af en smal strand præget af kystvegetation.

Endelave ligger i mødet mellem Lillebælt og Samsø Bælt ud for Horsens Fjord. Det er et større farvand, hvor havstrømme påvirker øens kyster og har givet øen form som en boomerang afspejler. Kysten mod øst og syd er præget af havstrømme, der dels tilfører og dels fjerner materiale langs kysterne. Aflejringer har ført til dannelsen af øens tre spidser, Kloven, Lynger og Øvre, mens erosion ”æder” af øens sydkyst. Kysten mod nord og vest er i højere grad en lækyst, der især mod nordvest er præget af store lavbundsflader mod kysten. Alle steder tegnes kysten af en smal strand.