LANDSKABSPLAN FOR HORSENS KOMMUNE

VIDEN OM VORES LANDSKAB

 

Landskabet kommer os alle ved

Landskabet er rammen om vores alles liv og hverdag. Det er i landskabet, at vores by, vores bolig eller vores erhverv ligger, og det er i landskabet, at mange tilbringer fritid eller ferier.

Derfor har den fremtidige planlægning og forvaltning af kommunens landskab betydning for os alle!

Landskabsplanen giver ny viden

Landskabsplanen er baseret på en fladedækkende landskabsanalyse af hele kommunens landskab, som er gennemført i 2016 og 2018. Landskabsplanen indeholder dermed information om landskabet i alle dele af kommunen.

Den nye viden omfatter landskabets særlige karaktertræk og kvaliteter, opmærksomhed i forhold til landskabets sårbarhed eller kapacitet til ændringer, samt anbefalinger til hvordan landskabsinteressen kan varetages ved forskellige typer ændringer.

Planen skal ramme bredt

Landskabsplanen giver vores planlæggere og sagsbehandlere nyttig viden og et godt arbejdsredskab, der har til formål at understøtte dem i deres arbejde. Det skal sikre en høj kvalitet, når de skal tage stilling til landskabelige forhold.

Lige så vigtigt er det, at planen også giver kommunens borgere og politikere indsigt i kommunens landskaber og spændende landskabsfortællinger. Det mener vi er vigtigt for at italesætte den landskabsidentitet, der kendetegner lokalområder og kommunen som helhed.