Flytte Vedslet Genbrugsplads

Genbrugspladserne vil fortsat være en central del af affaldshåndteringen for borgerne i vores kommune. I den tidligere affaldsplan undersøgte vi mulighederne for at flytte genbrugspladsen i Vedslet. Dette fordi den ligger geografisk i et hjørne af kommunen og kun håndterede 9 % af affald til genbrugspladserne i 2017, mens Horsens Genbrugsplads håndterede 76 %, Brædstrup 14 % og Endelave 1 % af affaldet.

Horsens Genbrugsplads er i dag en af Danmarks mest besøgte genbrugsplads. Presset på pladsen forventes at vokse yderligere med den boligvækst, kommunen er i. Med den planlagte byvækst nord for Nørrestrand, vil det være relevant at etablere en ny genbrugsplads i området fra Egebjerg til Hovedgård som erstatning for den mindre Vedslet Genbrugsplads, der ligger i udkanten af kommunen. Placeringen er vigtig i forhold til at tiltrække brugere fra den nordøstlige del af kommunen og sikre en nødvendig aflastning af Horsens Genbrugsplads.

En ny genbrugsplads skal indrettes med øget fokus på cirkulær økonomi og faciliteter, som muliggør at mere affald kan gå til direkte genbrug eller forberedelse til direkte genbrug, udsortering i flere fraktioner, fokus på håndtering af farlige stoffer i byggeaffald og kompostering af haveaffald. Et øget antal aktiviteter og eventuelt øget åbningstid vil betyde et behov for øget bemanding af en ny genbrugsplads i forhold til den nuværende bemanding af Vedslet Genbrugsplads. Pladsen og mandskabsfaciliteter skal bygges efter cirkulære principper. 

Etablering af en ny genbrugsplads vil kunne ske i koordinering med den øvrige boligvækst i området.

Når en ny genbrugsplads er etableret, vil vi skulle reetablere området ved Vedslet Genbrugsplads.