Trafikplan

En samlet trafikplan for alle
Trafikken spiller en vigtig rolle for at opfylde kommunens værdigrundlag om at sikre en bæredygtig
udvikling i kommunen. Både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Værdigrundlagets fire
perspektiver: Sundhedsfremme og forebyggelse, kønnere og grønnere kommune, kvalitetsudvikling
og bæredygtighed skal alle understøttes af en trafikplan, der målrettet forsøger at
begrænse (væksten i) biltrafikken og bilturene til fordel for gang, cykel og bus.

Trafikplanen
Trafikplanen er opdelt i en hovedrapport og en baggrundsrapport:
her kan du læse de eksisterende rapporter

Revision af Trafikplanen
Horsens Kommune arbejder løbende på en revision af Trafikplanen og delplanerne

Delplaner i Trafikplanen

Trafiksikkerhedsplan (2001)
Hastighedsplan (2002)
Undersøgelse af citylogistik (2003)
Vejplan (2012)
Cykelpolitik (2004)
Cykelparkeringplan (2014)
Handlingsplan for tilgængelighed (2004)
Handlingsplan for trafik og energi (2004)
Handlingsplan for trafiksikre skolebørn (2005)
Støjhandlingsplan for vejtrafik (2012)
Parkeringsstrategi (2006) - under revision
Status for busbetjeningen (2006)
Vejvisningsplan (2006)
Trafikplan (2006)