Rumlige og visuelle landskabstræk

Denne skovprægede del af Gudenådalen har en meget lukket og sammensat karakter, hvor de høje, skovklædte dalsider meget vigtigt definerer den overordnede ramme og struktur om landskabet.

Skala og kompleksitet

Gudenådalen udgør i sig selv en stor og markant landskabsstruktur med en ubetinget stor skala. Inden for dalens overordnede ramme er landskabet dog kendetegnet ved en skala, der varierer fra stor til lille.

De store skove på dalsiderne repræsenterer en stor skala, men de afgrænser små landskabsrum, hvor der ligger små gårde og husmandssteder. Landskabets rumlige og visuelle skala er derved lille.

På dalbunden er bevoksningen nyere, mere spredt og optræder generelt med en middelstor skala, ligesom den afgrænser landskabsrum i forskellig skala fra stor til lille. Her er bebyggelsen generelt præget af gårde i middel til stor skala.

Landskabets karakter indeholder store variationer og fremstår meget sammensat. Det skyldes den varierede rumlige og visuelle skala, dalens varierede terræn, det skiftende dyrkningsmønster samt den spredte og varierede bebyggelse.

Rumlig afgrænsning og udsigter

De høje, skovklædte dalsider skaber en overordnet ramme om dalen. Denne ramme er afgørende for dalens rumlige karakter, da oplevelsen af dalstrukturen ellers kan være svær at erkende fra den småbakkede og bevoksede dalbund.

Landskabet er generelt kendetegnet ved en lukket karakter. Skovene på dalsiderne og bevoksningen på dalbunden indrammer lukkede landskabsrum, hvor udsigterne de fleste steder er begrænset inden for samme landskabsrum. Fra dalsiderne er der lysninger, hvor der fra det mere højtliggende terræn er fine udsigter over den brede dal, og hvor modstående dalside danner baggrund i udsigterne. Men generelt er udsigterne begrænset inden for samme landskabsrum.

Visuel påvirkning

Landskabet er generelt ikke præget af tekniske anlæg eller markant byggeri. Det fremstår med en meget uforstyrret karakter.

En mindre lokal påvirkning optræder omkring Sandmark, hvor høje bygninger ligger tæt på vejen, ligesom landbyernes bebyggelse er synlig fra det landsbynære landskab, hvor den lokalt præger landskabet. Generelt er landskabets bebyggelse tilpasset landskabets karakter og lokale skala og vurderes ikke at medføre en betydelig visuel påvirkning.