BEBOVET FOR HANDICAPPARKERINGSPLADSER

Ved udformning af parkeringspladser indrettes, reserveres og afmærkes et passende antal parkeringsbåse for personer med handicap. Antallet bør svare til det aktuelle behov, men ikke større, da det nedbryder respekten for reserveringen.

I forslaget til det nye bygningsreglement er der i vejledning til kap 2.4.2, stk. 3 anført at handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 x 5 m og bør placeres så nær indgangen som muligt og være med fast, jævn belægning. Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på. Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm.

DS-håndbog 105-2012 »Udearealer for alle – Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø«

indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Der henvises endvidere til »Færdselsarealer for alle« fra Vejdirektoratet.

Jf. figur 24 er vist det anbefalede antal handicapparkeringspladser til hhv. almindelige biler og kassebiler i forhold til parkeringsanlæggets størrelse.

fig.24. Skemaet viser det anbefalede antal handicapparkeringspladser i forhold til størrelsen af parkeringsanlægget . Kilde: SBI anvisning 216.